14 มีนาคม 2562 เผาไม่หยุด! ค่าฝุ่น "จังหวัดเลย" พุ่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/278392

สถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลย พบ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน เมื่อเวลา 06.00 น. พบค่า PM 2.5 สูงถึง 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังพบว่า มีการลักลอบเผาไร่อ้อย และเผาป่า กระจายอยู่ทั่วทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย แม้จังหวัดจะประกาศห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาด หากพบผู้กระทำความผิดถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิง แต่ปรากฏว่าคำสั่งประกาศนั้นไม่เป็นผล ยังคงมีการเผาป่าอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้สั่งการให้ทางเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จำนวน 15 แห่ง นำรถน้ำดับเพลิงมาดำเนินการฉีดพ่นน้ำขึ้นไปบนอากาศ เพื่อให้สภาพอากาศเจือจาง ลดสภาพอากาศที่มีควันจากการเผาป่า และเผาไร่อ้อย ซึ่งเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การที่จะลดปัญหาหมอกควันลดลงได้ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดไฟป่า